Chọn MENU

Giải pháp ứng dụng NAS

Tối đa hóa dung lượng lưu trữ với công nghệ chống trùng lặp của Synology 

Tối đa hóa dung lượng lưu trữ với công nghệ chống trùng lặp của Synology 

Đọc thêm

Giải pháp WriteOnce bảo vệ dữ liệu chống mã hóa Ransomware cho NAS Synology dựa trên công nghệ WORM

Giải pháp WriteOnce bảo vệ dữ liệu chống mã hóa Ransomware cho NAS Synology dựa trên công nghệ WORM

Đọc thêm

Sao lưu và khắc phục thảm họa là gì? Khám phá các giải pháp sao lưu của Synology trong việc bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp 

Sao lưu và khắc phục thảm họa là gì? Khám phá các giải pháp sao lưu của Synology trong việc bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp 

Đọc thêm

Khám phá các giải pháp lưu trữ NAS QNAP với quy mô petabyte dành cho doanh nghiệp 

Khám phá các giải pháp lưu trữ NAS QNAP với quy mô petabyte dành cho doanh nghiệp 

Đọc thêm

Giải pháp chuyển đổi NAS QNAP thành SAN chuyên dụng

Giải pháp chuyển đổi NAS QNAP thành SAN chuyên dụng

Đọc thêm

Giải pháp mở rộng hệ thống lưu trữ dữ liệu camera cho Hải Quan

Giải pháp mở rộng hệ thống lưu trữ dữ liệu camera cho Hải Quan

Đọc thêm

Giải pháp mở rộng hệ thống lưu trữ dữ liệu camera cho Trạm thu phí

Giải pháp mở rộng hệ thống lưu trữ dữ liệu camera cho Trạm thu phí

Đọc thêm

Giải pháp an ninh cho khách sạn, resort toàn diện

Giải pháp an ninh cho khách sạn, resort toàn diện

Đọc thêm

Giải pháp giám sát an ninh toàn diện cho ngân hàng

Giải pháp giám sát an ninh toàn diện cho ngân hàng

Đọc thêm

Giải pháp thay thế File Server truyền thống cho doanh nghiệp bằng NAS Synology

Giải pháp thay thế File Server truyền thống cho doanh nghiệp bằng NAS Synology

Đọc thêm

0903.209.123
0903.209.123