Chọn MENU

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa qua myQNAPcloud Link, DDNS trên thiết bị lưu trữ Qnap

Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa qua myQNAPcloud Link, DDNS trên thiết bị lưu trữ Qnap

Đọc thêm

Hướng dẫn tạo Storage Pool, Volume trong Storage & Snapshots trên thiết bị lưu trữ nas QNAP

Hướng dẫn tạo Storage Pool, Volume trong Storage & Snapshots trên thiết bị lưu trữ nas QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Synology

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Qnap

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Qnap

Đọc thêm

Hướng dẫn tạo Share Folder, phân quyền truy cập người sử dụng trên thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Hướng dẫn tạo Share Folder, phân quyền truy cập người sử dụng trên thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình WiFi Marketing trên bộ phát wifi UniFi với phần mềm UniFi Controller

Hướng dẫn cấu hình WiFi Marketing trên bộ phát wifi UniFi với phần mềm UniFi Controller

Đọc thêm

Hướng dẫn reset Unifi Access Point về mặc định factory và cài lại firmware

Hướng dẫn reset Unifi Access Point về mặc định factory và cài lại firmware

Đọc thêm

Hướng dẫn add thiết bị Unifi lên Cloud Việt Tuấn

Hướng dẫn add thiết bị Unifi lên Cloud Việt Tuấn

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình truy cập NAS Synology từ xa bằng QuickConnect

Hướng dẫn cấu hình truy cập NAS Synology từ xa bằng QuickConnect

Đọc thêm

[Tổng hợp] 10 Bước bảo vệ bộ định tuyến MikroTik an toàn nhất

[Tổng hợp] 10 Bước bảo vệ bộ định tuyến MikroTik an toàn nhất

Đọc thêm

0903.209.123
0903.209.123