Chọn MENU

Chuyên mục MikroTik

Hướng dẫn cấu hình NAT Port, Hairpin NAT trên thiết bị Router MikroTik

Hướng dẫn cấu hình NAT Port, Hairpin NAT trên thiết bị Router MikroTik

Đọc thêm

[Tổng hợp] 10 Bước bảo vệ bộ định tuyến MikroTik an toàn nhất

[Tổng hợp] 10 Bước bảo vệ bộ định tuyến MikroTik an toàn nhất

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình VLAN trên Router MikroTik cơ bản

Hướng dẫn cấu hình VLAN trên Router MikroTik cơ bản

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình cơ bản Hotspot trên Router MikroTik

Hướng dẫn cấu hình cơ bản Hotspot trên Router MikroTik

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình sử dụng phần mềm Netinstall Mikrotik

Hướng dẫn cấu hình sử dụng phần mềm Netinstall Mikrotik

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình IPTV Viettel trên Router MikroTik (Chi tiết)

Hướng dẫn cấu hình IPTV Viettel trên Router MikroTik (Chi tiết)

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình VPN Client to Site sử dụng L2TP/IPSEC trên Router Mikrotik

Hướng dẫn cấu hình VPN Client to Site sử dụng L2TP/IPSEC trên Router Mikrotik

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình VPN Site to Site sử dụng IPsec giữa 2 Router Mikrotik

Hướng dẫn cấu hình VPN Site to Site sử dụng IPsec giữa 2 Router Mikrotik

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình IPTV FPT với IGMP Protocol trên MikroTik

Hướng dẫn cấu hình IPTV FPT với IGMP Protocol trên MikroTik

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình chặn mạng xã hội trên Router MikroTik (Facebook, Youtube, Tiktok)

Hướng dẫn cấu hình chặn mạng xã hội trên Router MikroTik (Facebook, Youtube, Tiktok)

Đọc thêm

0903.209.123
0903.209.123