Chọn MENU

Chuyên mục Synology

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Synology

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình truy cập NAS Synology từ xa bằng QuickConnect

Hướng dẫn cấu hình truy cập NAS Synology từ xa bằng QuickConnect

Đọc thêm

Hướng dẫn reset mật khẩu administrator trên NAS Synology

Hướng dẫn reset mật khẩu administrator trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn phân quyền cho Shared Folder trên NAS Synology

Hướng dẫn phân quyền cho Shared Folder trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt NAS Synology đơn giản nhanh chóng

Hướng dẫn cài đặt NAS Synology đơn giản nhanh chóng

Đọc thêm

Hướng dẫn tạo Storage Pools và Volume, RAID trên NAS Synology

Hướng dẫn tạo Storage Pools và Volume, RAID trên NAS Synology

Đọc thêm

0903.209.123
0903.209.123