Chọn MENU

Chuyên mục Synology

Hướng dẫn sửa lỗi không tìm thấy camera trên Surveillance Station

Hướng dẫn sửa lỗi không tìm thấy camera trên Surveillance Station

Đọc thêm

Hướng dẫn thêm camera vào Surveillance Station trên thiết bị NAS Synology

Hướng dẫn thêm camera vào Surveillance Station trên thiết bị NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng Active Backup for Google Workspace trên NAS Synology

Hướng dẫn sử dụng Active Backup for Google Workspace trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn thiết lập quản lý dữ liệu trên NAS Synology

Hướng dẫn thiết lập quản lý dữ liệu trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng Active Backup for Business trên NAS Synology

Hướng dẫn sử dụng Active Backup for Business trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng Snapshot Replication trên NAS Synology

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng Snapshot Replication trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn quản lý ngoài băng tần (Out-of-Band Management) trên NAS Synology

Hướng dẫn quản lý ngoài băng tần (Out-of-Band Management) trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình Synology High Availability (SHA) trên thiết bị NAS Synology

Hướng dẫn cấu hình Synology High Availability (SHA) trên thiết bị NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng Synology MailPlus Server dành cho Admin trên NAS Synology

Hướng dẫn sử dụng Synology MailPlus Server dành cho Admin trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Secure SignIn trên thiết bị NAS Synology

Hướng dẫn cài đặt Secure SignIn trên thiết bị NAS Synology

Đọc thêm

0903.209.123
0903.209.123