Chọn MENU

Chuyên mục Synology

Hướng dẫn cấu hình Plex Media Server trên thiết bị NAS Synology

Hướng dẫn cấu hình Plex Media Server trên thiết bị NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình tính năng Synology WriteOnce trên thiết bị NAS Synology

Hướng dẫn cấu hình tính năng Synology WriteOnce trên thiết bị NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình Log Center trên thiết bị NAS Synology

Hướng dẫn cấu hình Log Center trên thiết bị NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn thiết lập VPN Server để truy cập từ xa trên thiết bị NAS Synology

Hướng dẫn thiết lập VPN Server để truy cập từ xa trên thiết bị NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa trên NAS Synology sử dụng tên miền động (DDNS)

Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa trên NAS Synology sử dụng tên miền động (DDNS)

Đọc thêm

Hướng dẫn cách cài đặt Chat GPT trên NAS Synology chi tiết đầy đủ

Hướng dẫn cách cài đặt Chat GPT trên NAS Synology chi tiết đầy đủ

Đọc thêm

Hướng dẫn sửa lỗi không tìm thấy camera trên Surveillance Station

Hướng dẫn sửa lỗi không tìm thấy camera trên Surveillance Station

Đọc thêm

Hướng dẫn thêm camera vào Surveillance Station trên thiết bị NAS Synology

Hướng dẫn thêm camera vào Surveillance Station trên thiết bị NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng Active Backup for Google Workspace trên NAS Synology

Hướng dẫn sử dụng Active Backup for Google Workspace trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn thiết lập quản lý dữ liệu trên NAS Synology

Hướng dẫn thiết lập quản lý dữ liệu trên NAS Synology

Đọc thêm

0903.209.123
0903.209.123