Chọn MENU

Chuyên mục QNAP

Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa qua myQNAPcloud Link, DDNS trên thiết bị lưu trữ Qnap

Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa qua myQNAPcloud Link, DDNS trên thiết bị lưu trữ Qnap

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS QNAP

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn tạo Storage Pool, Volume trong Storage & Snapshots trên thiết bị lưu trữ nas QNAP

Hướng dẫn tạo Storage Pool, Volume trong Storage & Snapshots trên thiết bị lưu trữ nas QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn tạo Share Folder, phân quyền truy cập người sử dụng trên thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Hướng dẫn tạo Share Folder, phân quyền truy cập người sử dụng trên thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình, cài đặt cơ bản thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Hướng dẫn cấu hình, cài đặt cơ bản thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Đọc thêm

0903.209.123
0903.209.123