Chọn MENU

Chuyên mục QNAP

Mách bạn cách xây dựng hệ thống phòng thủ trên NAS QNAP

Mách bạn cách xây dựng hệ thống phòng thủ trên NAS QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình VPN với giao thức PPTP trên NAS QNAP

Hướng dẫn cấu hình VPN với giao thức PPTP trên NAS QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng QVPN Client để kết nối VPN với giao thức L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) trên thiết bị lưu trữ QNAP

Hướng dẫn sử dụng QVPN Client để kết nối VPN với giao thức L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) trên thiết bị lưu trữ QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu với Qsync trên thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu với Qsync trên thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Đọc thêm

NAS QNAP làm UTM: Giải pháp bảo mật mạng hiệu quả và tiết kiệm chi phí

NAS QNAP làm UTM: Giải pháp bảo mật mạng hiệu quả và tiết kiệm chi phí

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa qua myQNAPcloud Link, DDNS trên thiết bị lưu trữ Qnap

Hướng dẫn cấu hình truy cập từ xa qua myQNAPcloud Link, DDNS trên thiết bị lưu trữ Qnap

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS QNAP

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn tạo Storage Pool, Volume trong Storage & Snapshots trên thiết bị lưu trữ nas QNAP

Hướng dẫn tạo Storage Pool, Volume trong Storage & Snapshots trên thiết bị lưu trữ nas QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn tạo Share Folder, phân quyền truy cập người sử dụng trên thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Hướng dẫn tạo Share Folder, phân quyền truy cập người sử dụng trên thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình, cài đặt cơ bản thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Hướng dẫn cấu hình, cài đặt cơ bản thiết bị lưu trữ NAS QNAP

Đọc thêm

0903.209.123
0903.209.123