Chọn MENU

Chuyên mục UniFi

Hướng dẫn cấu hình cơ bản Wifi Unifi trên Smart Phone

Hướng dẫn cấu hình cơ bản Wifi Unifi trên Smart Phone

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình và giới hạn băng thông wifi Unifi thông qua Controller Unifi

Hướng dẫn cấu hình và giới hạn băng thông wifi Unifi thông qua Controller Unifi

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình cơ bản thiết bị Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus

Hướng dẫn cấu hình cơ bản thiết bị Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus

Đọc thêm

Hướng dẫn dẫn cấu hình VLAN Trunking trên Router Mikrotik và thiết bị Unifi

Hướng dẫn dẫn cấu hình VLAN Trunking trên Router Mikrotik và thiết bị Unifi

Đọc thêm

Hướng dẫn cách thiết lập UniFi VPN trên UDM Pro chi tiết

Hướng dẫn cách thiết lập UniFi VPN trên UDM Pro chi tiết

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS QNAP

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS QNAP

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Synology

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình tính năng Mesh trên bộ phát wifi Unifi Access Point

Hướng dẫn cấu hình tính năng Mesh trên bộ phát wifi Unifi Access Point

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình WiFi Marketing trên bộ phát wifi UniFi với phần mềm UniFi Controller

Hướng dẫn cấu hình WiFi Marketing trên bộ phát wifi UniFi với phần mềm UniFi Controller

Đọc thêm

Hướng dẫn reset bộ phát wifi UniFi về mặc định factory và cài lại firmware

Hướng dẫn reset bộ phát wifi UniFi về mặc định factory và cài lại firmware

Đọc thêm

0903.209.123
0903.209.123