Chọn MENU

Chuyên mục UniFi

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Qnap

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Qnap

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Synology

Hướng dẫn cài đặt Unifi Controller trên NAS Synology

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình tính năng Mesh trên bộ phát wifi Unifi Access Point

Hướng dẫn cấu hình tính năng Mesh trên bộ phát wifi Unifi Access Point

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình WiFi Marketing trên bộ phát wifi UniFi với phần mềm UniFi Controller

Hướng dẫn cấu hình WiFi Marketing trên bộ phát wifi UniFi với phần mềm UniFi Controller

Đọc thêm

Hướng dẫn reset Unifi Access Point về mặc định factory và cài lại firmware

Hướng dẫn reset Unifi Access Point về mặc định factory và cài lại firmware

Đọc thêm

Hướng dẫn add thiết bị Unifi lên Cloud Việt Tuấn

Hướng dẫn add thiết bị Unifi lên Cloud Việt Tuấn

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình cài đặt bộ phát wifi UniFi với phần mềm UniFi Controller trên HĐH Windows (Chi tiết)

Hướng dẫn cấu hình cài đặt bộ phát wifi UniFi với phần mềm UniFi Controller trên HĐH Windows (Chi tiết)

Đọc thêm

0903.209.123
0903.209.123