Chọn MENU

Sự khác biệt giữa Aruba Instant trên AP22 và AP11 là gì?

Cả hai đều là bộ phát wifi đa hướng trong nhà băng tần kép 2x2. Sự khác biệt lớn nhất là Aruba AP22 hỗ trợ Wi-Fi 6, trong khi Aruba AP11 hỗ trợ Wi-Fi 5.

Ăng-ten đa hướng của chúng giúp cả hai đều có khả năng phủ sóng rộng trên một khu vực rộng lớn, nhưng AP22 có lợi thế hơn về hiệu suất

Chia sẻ
0903.209.123
0903.209.123