Chọn MENU

Làm thế nào để chia sẻ tập tin từ NAS Synology?

Để chia sẻ tập tin từ NAS Synology, bạn có thể tạo các thư mục chia sẻ và sau đó gán quyền truy cập cho người dùng hoặc nhóm người dùng trong mạng LAN.

Chia sẻ

Việt Tuấn

Biên tập viên nội dung tại Viettuans.vn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị mạng Networks, System, Security và tư vấn, triển khai các giải pháp CNTT.

0903.209.123
0903.209.123