Chọn MENU

Reverse DNS là gì? Cách thiết lập Reverse DNS

Trong khi DNS thường được sử dụng để chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP, Reverse DNS lại là quá trình chuyển đổi địa chỉ IP thành tên miền. Nó có vai trò quan trọng trong việc xác định tên miền tương ứng với một địa chỉ IP cụ thể. Thông qua Reverse DNS, ta có thể biết được tên miền của một máy chủ hoặc thiết bị dựa trên địa chỉ IP của nó.

Reverse DNS là gì? Cách thiết lập Reverse DNS

1. Reverse DNS là gì?

Reverse DNS (Domain Name System) là quá trình chuyển đổi từ địa chỉ IP sang tên miền trong hệ thống tên miền. Trong môi trường Internet, thông thường chúng ta sử dụng DNS để chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP để thiết lập kết nối và truy cập vào các dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta cần biết được tên miền tương ứng với một địa chỉ IP cụ thể.

Đó là lúc Reverse DNS trở nên quan trọng. Qua quá trình Reverse DNS, chúng ta có thể biết được tên miền của một địa chỉ IP nhất định. Reverse DNS thường được sử dụng để xác định nguồn gốc và danh tính của các máy chủ, thiết bị hoặc địa chỉ IP trong mạng. Nó có ứng dụng quan trọng trong việc phân tích log, xác thực email, kiểm tra tính xác thực và phòng chống spam, giám sát mạng và nhiều tác vụ liên quan khác.

Domain Name System là quá trình chuyển đổi từ địa chỉ IP sang tên miền trong hệ thống tên miền
Domain Name System là quá trình chuyển đổi từ địa chỉ IP sang tên miền trong hệ thống tên miền

Với khái niệm Reverse DNS, chúng ta có thể tăng cường kiểm soát và quản lý hệ thống mạng một cách hiệu quả, đồng thời giúp đảm bảo tính bảo mật và chính xác trong việc xác định danh tính của các địa chỉ IP trên Internet.

2. Reverse DNS khác gì với tên miền thông thường?

Reverse DNS và tên miền thường có những điểm khác biệt sau:

Mục đích sử dụng: Tên miền thường được sử dụng để chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP, trong khi Reverse DNS được sử dụng để chuyển đổi từ địa chỉ IP sang tên miền.

Cấu trúc: Tên miền thường được xây dựng dựa trên cấu trúc phân cấp và sử dụng các tên miền cụ thể như .com, .org, .net, vv. Trong khi đó, tên miền ngược được xây dựng theo cấu trúc ngược với các số biểu diễn giá trị của địa chỉ IP trong hệ thập phân.

Ví dụ: Với một địa chỉ IP như 203.162.57.101, tên miền thường sẽ được biểu diễn dưới dạng tên miền chính xác như example.com. Trong khi đó, tên miền ngược sẽ được biểu diễn dưới dạng 101.57.162.203.in-addr.arpa.

Nhìn chung, tên miền thường và Reverse DNS là hai khái niệm tương ứng nhau nhưng phục vụ hai mục đích khác nhau trong việc chuyển đổi giữa tên miền và địa chỉ IP.

Những khác biệt về DNS và Reverse DNS
Những khác biệt về DNS và Reverse DNS

3. Cách thiết lập Reverse DNS

Để thiết lập Reverse DNS, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Trường hợp sử dụng một vài địa chỉ IP đơn lẻ và không có nhu cầu thiết lập DNS riêng: Bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn và yêu cầu họ khai báo bản ghi tên miền ngược (PTR) trên DNS của họ cho các địa chỉ IP mà họ cung cấp cho bạn.

Trường hợp tự xây dựng hệ thống DNS và có nhu cầu sử dụng địa chỉ IP không lên đến một /24: Bạn có thể yêu cầu ISP khai báo và chuyển giao các zone ngược về máy chủ DNS của bạn bằng cách sử dụng cơ chế subnet delegate. Sau đó, bạn tự khai báo các bản ghi PTR trên máy chủ DNS của mình.

Trường hợp sử dụng hơn một /24 và tự xây dựng hệ thống DNS riêng: Bạn cần gửi email đến Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và yêu cầu khai báo chuyển giao tên miền ngược trực tiếp từ APNIC về máy chủ DNS của bạn.

Để thiết lập cấu hình Reverse DNS, bạn cần xác định bản ghi PTR trong máy chủ DNS. Các bản ghi PTR này được quản lý bởi thực thể kiểm soát địa chỉ IP đã được gán cho bạn. Thực thể này có thể là máy chủ của bạn hoặc chính bạn nếu bạn đã được ủy nhiệm quản lý Reverse DNS cho không gian địa chỉ IP (bao gồm một hoặc nhiều địa chỉ IP). Bản ghi PTR thường đại diện cho IP được nhập ngược và sau đó là một mục entry in-addr.arpa.

Cách thiết lập Reverse DNS

Để thiết lập cấu hình Reverse DNS, bạn cần liên hệ với thực thể quản lý địa chỉ IP và yêu cầu họ tạo và quản lý bản ghi PTR cho địa chỉ IP của bạn. Họ sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện và cung cấp thông tin cần thiết để bạn có thể cấu hình Reverse DNS một cách chính xác trong máy chủ DNS của mình.

>>> Xem thêm bài viết: IP Public là gì? Tìm hiểu về địa chỉ IP Public chi tiết

4. Reverse DNS thuộc quản lý của ai? 

Reverse DNS thuộc quản lý của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Theo phương thức khai báo áp dụng từ tháng 8/2004, VNNIC đăng ký và quản lý các bản ghi tên miền ngược tương ứng với vùng địa chỉ IP của ISP và Trung tâm Trao đổi Internet (IXP). Qua cơ chế chuyển giao classfull (classfull delegation), VNNIC chuyển giao các địa chỉ IP thuộc lớp C (tương ứng /24) từ máy chủ DNS của Trung tâm Thông tin mạng châu Á Thái Bình Dương (APNIC) trực tiếp về máy chủ DNS của các ISP và IXP.

Reverse DNS thuộc quản lý của các nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP và VNNIC
Reverse DNS thuộc quản lý của các nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP và VNNIC

Máy chủ DNS của ISP và IXP có thể khai báo toàn bộ các bản ghi tên miền ngược cho mạng cơ sở hạ tầng của họ và cho khách hàng trong vùng lớp địa chỉ (classfull zone), hoặc chuyển giao subnet cho máy chủ DNS của khách hàng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

5. IP có cần thiết phải sử dụng Reverse DNS không?

Trong dịch vụ thư điện tử, sử dụng Reverse DNS là cần thiết. Khi một email được chuyển tiếp từ một trạm chuyển tiếp thư điện tử này đến trạm chuyển tiếp thư điện tử khác, trạm nhận sẽ sử dụng chức năng reverse lookup của hệ thống DNS để tìm tên miền của trạm chuyển tiếp thư điện tử nguồn.

Nếu địa chỉ IP của trạm chuyển tiếp thư điện tử gửi không có bản ghi tên miền ngược (Reverse DNS record) được khai báo, trạm chuyển tiếp thư điện tử nhận sẽ không chấp nhận kết nối và có thể từ chối nhận thư điện tử này.

Do đó, sử dụng Reverse DNS là quan trọng để đảm bảo việc gửi và nhận thư điện tử thành công, đồng thời tăng tính xác thực và chống thư rác trong hệ thống email.

>>> Cùng tìm hiểu: IMAP là gì? Ưu điểm và hạn chế của IMAP 

6. Tại sao nên thiết lập Reverse DNS cho DNS Server?

Nếu bạn không cấu hình Reverse DNS cho tên miền của mình và không thiết lập DNS Forward, có thể bạn sẽ gặp phải các vấn đề phức tạp trong việc quản lý hệ thống của mình.

Reverse DNS giúp đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc sử dụng các hệ thống quản lý doanh nghiệp, các lệnh r (r-commands), máy chủ SMTP hoặc hệ thống backup mạng. Reverse DNS là một yêu cầu cần thiết để chạy một số giao thức Internet. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng như một công cụ lọc thư rác, xác định xem địa chỉ IP của email có khớp với tên miền đã xác thực hay không, và từ đó hệ thống có thể chặn thư rác nếu nó không đáp ứng yêu cầu xác thực.

Vì vậy, việc thiết lập Reverse DNS cho máy chủ DNS của bạn là quan trọng để đảm bảo tính ổn định, xác thực và chống thư rác trong mạng Internet.

7. Một số công cụ tra cứu Reverse DNS

Có nhiều công cụ tra cứu Reverse DNS có sẵn, tương tự như các công cụ DNS thông thường. Dưới đây là một số công cụ phổ biến để tra cứu Reverse DNS.

Công cụ "nslookup" trên Windows

Bạn có thể sử dụng lệnh "nslookup" trên hệ điều hành Windows để kiểm tra các bản ghi Reverse DNS của một domain.

Ví dụ: Trong cửa sổ dòng lệnh trên Windows, nhập "nslookup" để tra cứu Reverse DNS cho địa chỉ IP. Kết quả sẽ hiển thị tên miền liên kết với địa chỉ IP đó.

nslookup kiểm tra các bản ghi Reverse DNS của một domain
nslookup kiểm tra các bản ghi Reverse DNS của một domain

Công cụ "host" trên Unix/Linux

Trong các hệ thống dựa trên Unix và Linux, lệnh "host" thường được sử dụng để kiểm tra các bản ghi A của một tên miền, nhưng cũng có thể sử dụng để kiểm tra xem địa chỉ IP có bản ghi Reverse DNS đúng hay không.

Ví dụ: Nhập "host 66.40.65.49" trong cửa sổ dòng lệnh trên Unix/Linux để tra cứu Reverse DNS cho địa chỉ IP 66.40.65.49. Kết quả sẽ hiển thị tên miền liên kết với địa chỉ IP đó.

host trên Unix và Linux
Host trên Unix và Linux

Các công cụ tra cứu Reverse DNS trực tuyến:

Ngoài ra, có nhiều công cụ trực tuyến cũng cung cấp tính năng tra cứu Reverse DNS.

Bạn có thể sử dụng các công cụ này bằng cách nhập địa chỉ IP vào và nhấn nút "Check Domain" hoặc tương tự.

Công cụ sẽ trả về kết quả Reverse DNS, cho bạn biết tên miền liên kết với địa chỉ IP đã cho.

Những công cụ này giúp bạn tra cứu Reverse DNS một cách dễ dàng và nhanh chóng, cho phép bạn xác định tên miền liên kết với một địa chỉ IP cụ thể.

8. PTR (PTR Record), zone ngược (reverse zone) và in-addr. arpa là gì?

Bản ghi PTR (Ptr Record) là một bản ghi trong DNS thực hiện việc ánh xạ một địa chỉ IP đến một tên miền. Nó tạo ra một liên kết ngược lại so với bản ghi A (bản ghi ánh xạ từ tên miền đến địa chỉ IP). Ví dụ, một bản ghi PTR có thể giữ thông tin như "129.57.162.in-addr.arpa IN PTR mail.domainname.com.vn", cho biết rằng địa chỉ IP 162.57.129 được liên kết với tên miền mail.domainname.com.vn.

Bản ghi PTR của cloudflare
Bản ghi PTR của cloudflare

Zone ngược (Reverse Zone) là một vùng (zone) trong DNS chứa các bản ghi PTR. Nó chịu trách nhiệm quản lý ánh xạ từ các địa chỉ IP sang tên miền tương ứng. Khi có yêu cầu tra cứu Reverse DNS Lookup, hệ thống sẽ tìm kiếm trong Reverse Zone để xác định tên miền liên kết với địa chỉ IP.

in-addr.arpa là một miền cấp cao nhất trong không gian tên miền ngược. Được sử dụng trong cấu trúc tên miền ngược, nó có chức năng xác định các tên miền ngược đối với các địa chỉ IP. Cụ thể, in-addr.arpa được sử dụng để xác định địa chỉ IP trong dạng ngược (reverse) thông qua các bản ghi PTR. Ví dụ, địa chỉ IP 162.57.129 sẽ được biểu diễn trong tên miền ngược là 129.57.162.in-addr.arpa.

Tạm kết

Reverse DNS là một khía cạnh quan trọng của hệ thống DNS và đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính đáng tin cậy và bảo mật của các địa chỉ IP và tên miền. Nó cung cấp cho chúng ta cái nhìn ngược lại, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa địa chỉ IP và tên miền.

Chia sẻ

Nguyễn Lưu Minh

Chuyên gia của Viettuans.vn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị mạng Networks, System, Security và tư vấn, triển khai các giải pháp CNTT. Phân phối thiết bị mạng, wifi, router, switch, tường lửa Firewall, thiết bị lưu trữ dữ liệu NAS.

0903.209.123
0903.209.123