Chọn MENU

Giao thức truyền thông là gì? Các giao thức được ứng dụng phổ biến

Giao thức truyền thông là một phần quan trọng trong việc truyền tải thông tin giữa các thiết bị và hệ thống mạng. Nó định nghĩa các quy tắc và quy trình để thiết lập, duy trì và kết thúc các kết nối truyền thông. Giao thức truyền thông đảm bảo tính nhất quán và đáng tin cậy trong việc truyền tải dữ liệu, bao gồm các thông điệp, gói tin và tín hiệu. Bằng cách xác định cách thức giao tiếp và quản lý dữ liệu, giao thức truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo truyền thông hiệu quả và thành công giữa các thiết bị và ứng dụng trong mạng. Cùng Việt Tuấn tìm hiểu giao thức truyền thông trong bài viết dưới đây

Giao thức truyền thông là gì? Các giao thức được ứng dụng phổ biến
Giao thức truyền thông là gì? Các giao thức được ứng dụng phổ biến

1. Giao thức truyền thông là gì?

Giao thức truyền thông là bộ quy tắc và quy trình quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu và thông tin giữa các thiết bị và hệ thống mạng. Nó định nghĩa cách thức giao tiếp, đồng bộ hóa và xử lý dữ liệu để đảm bảo truyền thông hiệu quả và đáng tin cậy. Giao thức truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nhất quán và chất lượng kết nối truyền thông trong mạng, đồng thời hỗ trợ các dịch vụ truyền tải dữ liệu, như truyền tệp tin, gửi email, duyệt web và nhiều ứng dụng khác. Với sự phát triển của công nghệ, giao thức truyền thông ngày càng đa dạng và tiên tiến, giúp tạo nên sự kết nối và giao tiếp thông suốt trong môi trường mạng ngày nay.

Giao thức truyền thông ngày càng đa dạng và tiên tiến, giúp tạo nên sự kết nối và giao tiếp thông suốt trong môi trường mạng
Giao thức truyền thông đa dạng và tiên tiến giúp tạo nên sự kết nối và giao tiếp thông suốt trong môi trường mạng

2. Giao thức truyền thông hoạt động theo cơ chế nào?

Giao thức truyền thông hoạt động theo cơ chế mà quá trình truyền tải dữ liệu trên mạng được chia thành nhiều bước khác nhau và tuân theo một trình tự nhất định. Mô hình tiêu chuẩn OSI (Open Systems Interconnection) thường được sử dụng để mô tả cơ chế này.

Mô hình tiêu chuẩn OSI
Mô hình tiêu chuẩn OSI

Trên mỗi máy tính trong mạng, các bước này được thực hiện theo quy tắc từ trên xuống dưới khi máy tính gửi dữ liệu và từ dưới lên trên khi máy tính nhận dữ liệu. Mỗi bước trong quá trình truyền tải dữ liệu có nhiệm vụ cụ thể và tuân thủ các quy tắc và thủ tục nhất định để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu.

Việc tuân thủ cơ chế này giúp đảm bảo việc truyền tải thông tin diễn ra một cách hiệu quả và đồng bộ trên mạng, từ đó hỗ trợ các ứng dụng truyền tải dữ liệu khác nhau như truyền tệp tin, gửi email, duyệt web và nhiều dịch vụ khác trên môi trường mạng.

gif-mui-tenCùng tìm hiểu thêm: Protocol là gì? Kiến thức, các loại giao thức mạng Protocol

3. Các tính năng nổi bật của giao thức truyền thông

Đóng gói protocol: Trong quá trình trao đổi thông tin, dữ liệu được đóng gói với các thông tin điều khiển như mã phát hiện lỗi, điều khiển giao thức, địa chỉ nguồn và địa chỉ đích.

Dữ liệu được đóng gói với các thông tin điều khiển
Dữ liệu được đóng gói với các thông tin điều khiển và thực hiện giao tiếp 

Phân đoạn và hợp lại: Dữ liệu được phân chia thành các gói tin có kích thước chuẩn để truyền qua mạng. Ở phía nhận, các gói tin này được hợp lại để duy trì thứ tự và khôi phục dữ liệu ban đầu.

Điều khiển liên kết: Có hai phương thức truyền dữ liệu là không liên kết và hướng liên kết. Truyền không liên kết không yêu cầu xác nhận và không đảm bảo chất lượng dịch vụ và độ tin cậy cao. Truyền hướng liên kết đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và độ tin cậy cao.

Giám sát: Gói tin được giám sát để duy trì thứ tự khi truyền từ nguồn đến đích. Các thực thể nhận phải khôi phục thứ tự của gói tin.

Điều khiển lưu lượng: Quá trình điều khiển lưu lượng dữ liệu phụ thuộc vào khả năng của thực thể nhận để tiếp nhận gói tin mà không bị tràn ngập thông tin.

Điều khiển lỗi: Điều khiển lỗi bảo vệ dữ liệu bằng cách phát hiện và khắc phục lỗi. Các gói tin bị lỗi được gửi lại.

Quá trình yêu cầu kết nối qua giao thức truyền thông
Quá trình yêu cầu kết nối qua giao thức truyền thông

Đồng bộ hóa: Các thực thể giao thức phải ở cùng một trạng thái xác định đồng thời, điều này liên quan đến các tham số về thời gian, kích thước cửa sổ và liên kết.

gif-mui-tenNgoài ra bạn có thể tham khảo kiến thức về DHCP: DHCP là gì? Tìm hiểu các kiến thức về giao thức DHCP

4. Giao thức truyền thông có hạn chế gì?

Thiết kế không bảo mật: Một điểm yếu chung của các giao thức truyền thông là thiết kế không đảm bảo đủ mức độ bảo mật. Điều này có thể dẫn đến việc giảm tính an toàn của dữ liệu và tạo cơ hội cho kẻ tấn công thực hiện các cuộc tấn công độc hại.

Một điểm yếu chung của các giao thức truyền thông là thiết kế không đảm bảo đủ mức độ bảo mật
Một điểm yếu chung của các giao thức truyền thông là thiết kế không đảm bảo đủ mức độ bảo mật

Các cuộc tấn công broadcast: Giao thức truyền thông có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công phát sóng trên các thiết bị router giả mạo. Điều này có thể cho phép kẻ tấn công tấn công trực tiếp các máy chủ thay vì máy đích, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Tìm hiểu sâu hơn qua bài viết: Broadcast là gì? Vai trò của địa chỉ broadcast là gì?

Giao thức truyền thông có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công phát sóng trên các thiết bị router giả mạo
Giao thức truyền thông có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công của hacker

Vấn đề hiệu suất: Một số giao thức truyền thông có thể gặp vấn đề liên quan đến hiệu suất truyền dữ liệu. Điều này có thể dẫn đến việc giảm tốc độ truyền dữ liệu và làm chậm quá trình truyền thông.

Khả năng mở rộng: Một số giao thức truyền thông có thể gặp khó khăn trong việc mở rộng để đáp ứng nhu cầu mạng ngày càng lớn. Các vấn đề liên quan đến khả năng mở rộng có thể gây ra sự cố trong việc mở rộng hệ thống mạng.

Độ tin cậy: Một số giao thức truyền thông không đảm bảo độ tin cậy cao trong việc truyền dữ liệu. Điều này có thể dẫn đến mất mát dữ liệu hoặc gói tin, gây ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng dịch vụ.

Giao thức HTTP hiện tại được nâng cấp với HTTPs bảo mật hơn
Giao thức HTTP hiện tại được nâng cấp với HTTPs bảo mật hơn

5. Một số giao thức được ứng dụng phổ biến hiện nay 

Dưới đây là một số giao thức truyền thông phổ biến được ứng dụng hiện nay:

 • Bộ giao thức liên mạng Internet Protocol Suite: Bao gồm những giao thức như TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, được sử dụng để chạy mạng internet.

Bộ giao thức liên mạng Internet Protocol Suite

 • Giao thức TCP (Transmission Control Protocol): Đóng vai trò cốt lõi trong giao thức TCP/IP, cung cấp truyền tải đáng tin cậy giữa các máy tính trên mạng.
 • Giao thức IP (Internet Protocol): Chịu trách nhiệm chuyển tiếp dữ liệu qua mạng, xác định địa chỉ IP cho các thiết bị mạng.HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Sử dụng trong hệ thống thông tin hypermedia kết hợp và phân tán, cho phép truyền tải dữ liệu trên web.(File Transfer Protocol): Dùng để truyền tải tệp tin trên mạng, cả trong mạng internet và các mạng riêng.
 • SSH (Secure Shell): Giao thức bảo mật để quản lý và đảm bảo an toàn cho các thiết bị mạng.

Giao thức SSH (Secure Shell)

 • Telnet: Giao thức quản lý các thiết bị mạng ở cấp lệnh, tuy nhiên không cung cấp kết nối an toàn.
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Sử dụng để truyền tải email giữa các máy chủ mail.
 • DNS (Domain Name System): Chuyển đổi tên miền sang địa chỉ IP và ngược lại.
 • POP3 (Post Office Protocol version 3): Một trong hai giao thức chính để lấy email từ internet, cho phép client lấy nội dung từ máy chủ và xóa khỏi máy chủ.

Pop giao thức chính để lấy email từ internet

 • IMAP (Internet Message Access Protocol): Cho phép lấy thư từ máy chủ mà không xóa nội dung khỏi máy chủ.
 • SNMP (Simple Network Management Protocol): Giao thức quản lý mạng, giám sát, cấu hình và điều khiển thiết bị mạng.
 • HTTPS (HTTP Secure): Sử dụng kết nối bảo mật bằng TLS hoặc SSL để cung cấp dịch vụ tương tự như HTTP.

Những giao thức này đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu và quản lý mạng, đáp ứng nhu cầu liên lạc và truy cập thông tin trên mạng hiện đại.

Tạm kết 

Giao thức truyền thông là một hệ thống các quy tắc và quy trình được sử dụng để truyền dữ liệu qua mạng. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc truyền thông hiệu quả và đáng tin cậy giữa các thiết bị trong mạng. Các tính năng nổi bật của giao thức truyền thông bao gồm đóng gói dữ liệu, phân đoạn và hợp lại, điều khiển liên kết, giám sát, điều khiển lưu lượng, điều khiển lỗi và đồng bộ hóa. Tuy nhiên, giao thức truyền thông cũng có những hạn chế như thiết kế không bảo mật và các cuộc tấn công broadcast. Để đảm bảo tính an toàn và hiệu suất của mạng, các hạn chế này cần được đối phó một cách cẩn thận.

Chia sẻ

Nguyễn Lưu Minh

Chuyên gia của Viettuans.vn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị mạng Networks, System, Security và tư vấn, triển khai các giải pháp CNTT. Phân phối thiết bị mạng, wifi, router, switch, tường lửa Firewall, thiết bị lưu trữ dữ liệu NAS.

0903.209.123
0903.209.123