Chọn MENU

Các tính năng bảo mật của switch là gì?

Các tính năng bảo mật của switch như VLAN, Access Control List (ACL), Port Security và 802.1x Authentication. VLAN giúp người quản trị mạng tạo ra các mạng ảo để tách biệt dữ liệu giữa các phòng ban hoặc người dùng khác nhau. ACL giúp kiểm soát quyền truy cập vào mạng và giám sát hoạt động của các thiết bị trong mạng. Port Security giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ các thiết bị không ủy quyền. Còn 802.1x Authentication xác thực người dùng trước khi kết nối vào mạng.

Chia sẻ

Việt Tuấn

Biên tập viên nội dung tại Viettuans.vn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị mạng Networks, System, Security và tư vấn, triển khai các giải pháp CNTT.

0903.209.123
0903.209.123