Thỏa thuận Cung cấp và Sử dụng Dịch vụ trên trang web https://viettuans.vn (sau đây viết tắt là “Thỏa thuận”) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn (sau đây viết tắt là “Việt Tuấn”) với Người dùng dịch vụ cung cấp tại trang web https://viettuans.vn/ (sau đây viết tắt là “Người dùng”).

Quy định về đăng ký tài khoản và sử dụng 

Cam kết độ tuổi người dùng 

Đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp luật và các hành vi dân sự liên quan, không bị cấm sử dụng các thiết bị công nghệ và internet, có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người dùng để sử dụng https://viettuans.vn theo quy định và phù hợp với thỏa thuận.

Điều khoản khi đăng ký tài khoản sử dụng.

 • Thay đổi tên tài khoản dựa trên những điều khoản sử dụng hiện có của Website Việt Tuấn, 
 • Một số tính năng chỉ có thể sử dụng được khi khách hàng có tài khoản trên website Việt Tuấn, vì vậy khách hàng cần bảo đảm thông tin cá nhân của mình là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật trước các thông tin cá nhân của mình khi sử dụng trên Website của công ty. 
 • Việt Tuấn không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào của website khác khi khách hàng truy cập link của website khác có thể xuất hiện tại mục bình luận của Web, đây có thể là các website lấy thông tin cá nhân hoặc gây ảnh hưởng xấu đến khách hàng, vì vậy khách hàng cẩn đặc biệt chú ý. 

Các hoạt động không được thực hiện khi sử dụng website Việt Tuấn. 

 • Lợi dụng web của công ty để trục lợi như thu thập thông tin của khách hàng.
 • Lợi dụng https://viettuans.vn để thu thập thông tin của người dùng khác.
 • Đặt tên người dùng theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục.
 • Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư.
 • Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ, cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các trang web hợp pháp trên https://viettuans.vn
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.
 • Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.
 • Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý trước của Việt Tuấn. Người dùng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại trang web https://viettuans.vn bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng và hàng hóa.
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên trang web https://viettuans.vn xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống https://viettuans.vn Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Việt Tuấn. 
 • Người dùng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thực hiện một hoặc các hành vi trên.

Giới hạn trách nhiệm 

 • Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai…Người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Việt Tuấn cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh, tuy nhiên Việt Tuấn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 • Trách nhiệm pháp lý của Việt tuấn cho bất kỳ thiệt hại nào của Người dùng sẽ không vượt quá số tiền Việt Tuấn nhận được từ Người dùng khi sử dụng https://viettuans.vn 

Miễn trách nhiệm 

Trong phạm vi cho phép tối đa của pháp luật, Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Việt tuấn, các pháp nhân phụ thuộc, liên kết của Việt tuấn và các giám đốc đại diện, cán bộ, nhân viên và đại lý từ và khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành vi, khởi kiện hoặc thủ tục tố tụng, cũng như bất kỳ và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, và các chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người dùng sử dụng https://viettuans.vn của Việt Tuấn và/hoặc người dùng vi phạm Thỏa thuận.

Quyền và nghĩa vụ của người dùng 

Khi sử dụng trang web https://viettuans.vn, Người dùng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

Quyền của Người dùng:

 • Quyền được tự do tạo lập tài khoản tại trang web https://viettuans.vn để sử dụng dịch vụ.
 • Quyền được bảo mật thông tin tài khoản.
 • Quyền được yêu cầu Ban quản trị tiến hành các biện pháp xác minh thông tin để giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng các thông tin, tiện ích tại trang web https://viettuans.vn
 • Quyền được bảo đảm bí mật thông tin của người dùng.

Nghĩa vụ của người dùng

 • Tuân thủ quy định tại Thỏa thuận này và các quy định pháp luật liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
 • Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì người dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Việt Tuấn sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • Người dùng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Việt tuấn về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu. Vì lý do bảo mật và tránh truy cập trái phép, Người dùng phải đăng xuất khỏi trang web vào cuối mỗi lần sử dụng theo đúng trình tự. Trong mọi trường hợp, Việt Tuấn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát của bất kỳ vấn đề nào phát sinh và/hoặc phải ảnh hưởng bởi người dùng và/hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba là kết quả của việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web trái phép.
 • Khi phát hiện ra lỗi của Việt Tuấn, người dùng thông báo cho Việt Tuấn qua thông tin liên lạc sau:
Điện thoại 02435668286
Di động 0903209123
Địa chỉ Số nhà 23 tầng 6 phố Tô Vĩnh Diện_Khương Trung_Quận Thanh Xuân_Hà Nộ
Email kythuat@viettuans.vn 

 

 • Người dùng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu người dùng vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan khi sử dụng trang web https://viettuans.vn này.
 • Người dùng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong Thỏa thuận này.
 • Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Quyền và trách nhiệm của Việt Tuấn

Quyền của Việt Tuấn

 • Cung cấp thông tin của người dùng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Áp dụng các chế tài quy định tại thỏa thuận.

Trách nhiệm của Việt Tuấn 

 • Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ, trang web https://viettuans.vn  
 • Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người dùng, thông báo cho người dùng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
 • Bảo đảm quyền quyết định của người dùng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, trang web https://viettuans.vn , tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

Thu thập thông tin 

Thông tin nhận dạng cá nhân

Trong quá trình sử dụng dịch vụ https://viettuans.vn của Việt Tuấn, chúng tôi có thể yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc hoặc nhận dạng người dùng (“Thông Tin Cá Nhân”). Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của người dùng, nước cư trú, địa chỉ email và địa chỉ website.

Thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân

 • Khi người dùng sử dụng dịch vụ https://viettuans.vn (cho dù sử dụng trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên website của một trong những đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác), chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc người dùng sử dụng các trang web và thông tin mà trình duyệt của chúng tôi gửi bất cứ khi nào người dùng truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Internet Protocol (IP) máy tính của người dùng, loại trình duyệt, trang web người dùng đã ghé thăm trước đó, và các thông tin mà người dùng tìm kiếm.
 • Khi người dùng sử dụng một tiện ích hoặc công cụ được đề nghị bởi chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên trang web hoặc trên một trang web của bên thứ ba, bao gồm trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi người dùng, chúng tôi có thể ghi lại các dữ liệu liên quan đến hoạt động đó, việc sử dụng công cụ hoặc tiện ích hoặc bất kỳ tài khoản khác liên quan đến dữ liệu.
 • Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Mỗi cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào đĩa cứng máy tính của người dùng với mục đích lưu giữ hồ sơ. Người dùng có thể trình duyệt, bằng cách lựa chọn trình duyệt, để ngăn chặn việc chấp nhận cookie, hoặc để nhắc Người dùng trước khi chấp nhận một cookie từ website mà người dùng truy cập vào. Nếu người dùng không chấp nhận cookie, tuy nhiên, người dùng có thể không sử dụng tất cả các phần của trang web hoặc tất cả các tính năng của https://viettuans.vn 
 • Chúng tôi có thể cung cấp các đường dẫn ở định dạng cho phép chúng tôi theo dõi xem các đường dẫn.

An toàn thông tin cá nhân người dùng

Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ thông tin của người dùng từ việc truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng những thông tin cá nhân của người dùng hoặc các thông tin liên lạc riêng tư luôn riêng tư và an toàn.

Xử lý/ chuyển giao quốc tế

Thông tin của người dùng có thể được chuyển giao ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam, nơi mà luật bảo vệ thông tin người dùng không giống với luật bảo vệ thông tin người dùng ở Việt Nam. 

Điều khoản chia sẻ thông tin người dùng 

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất cứ thông tin thu được bởi chúng tôi, bao gồm, không giới hạn đến thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân, theo quy định của pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước, hoặc trong trường hợp khẩn cấp, hoặc cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi.

Điều khoản chung cho khách hàng sử dụng web Việt Tuấn

 • Việt tuấn bảo lưu quyền sửa đổi trang web mà không cần thông báo trước, và Thỏa thuận điều chỉnh việc sử dụng https://viettuans.vn , bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn thu phí để truy cập và/ hoặc sử dụng https://viettuans.vn . Việt Tuấn cũng bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ hoặc một phần của ứng dụng https://viettuans.vn vào bất cứ lúc nào một cách thận trọng mà không cần thông báo trước.
 • Việc Việt Tuấn không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào tại Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó, mà vẫn sẽ có hiệu lực đối với Việt Tuấn.
 • Các điều khoản của thỏa thuận này là độc lập và tách biệt với nhau. Nếu bất kỳ điều khoản nào không có hiệu lực hoặc không có giá trị thi hành vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được điều chỉnh cần thiết để có giá trị và có hiệu lực, hoặc nếu nó không thể điều chỉnh, loại bỏ và các điều khoản còn lại của thỏa thuận vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực khi thỏa thuận này được ký kết với các điều khoản không hợp lệ không thể điều chỉnh hoặc loại bỏ.
 • Người dùng từ bỏ quyền khởi kiện đối với bất kỳ hành vi nào xảy ra giữa hai bên. Thỏa thuận này và mối quan hệ của người dùng với Việt Tuấn theo Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam mà không cần biết đến mâu thuẫn các quy định của pháp luật. Người dùng và Việt Tuấn đồng ý chọn trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ thỏa thuận.
 • Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với người dùng kể từ thời điểm người dùng đồng ý trong quá trình đăng ký tài khoản.

Chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác của quý khách hàng.

Menu