Chọn MENU
bộ phát wifi unifi chính hãng
router 3g 4g công nghiệp teltonika

RAD

(3 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ lọc

RAD là nhà cung cấp sản phẩm và giải pháp biên mạng. Dựa trên hơn 40 năm đổi mới và chuyên môn, RAD là công ty dẫn đầu thị trường về các giải pháp 5G xHaul, 5G riêng tư và bảo mật IoT công nghiệp dành cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông và nhà khai thác cơ sở hạ tầng quan trọng.

Xem thêm

0903.209.123
0903.209.123