Chọn MENU

Switch công nghiệp có thể tích hợp với hệ thống giám sát không?

Có, switch công nghiệp có thể tích hợp với các hệ thống giám sát để theo dõi và quản lý hiệu suất mạng. Thông qua giao thức mạng như TCP/IP, SNMP, Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) và Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).

Chia sẻ

Việt Tuấn

Biên tập viên nội dung tại Viettuans.vn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị mạng Networks, System, Security và tư vấn, triển khai các giải pháp CNTT.

0903.209.123
0903.209.123