Chat Facebook
0934.666.003
0899.500.266
0938.086.846
0903.209.123

Hướng dẫn Adopt và quản lý UniFi Access Point ở lớp mạng Layer 3

Dùng chương trình Unifi Discover 1. Download chương trình controller về cài đặt trên máy link : https://www.ubnt.com/download/unifi  ( phải update java phiên bản mới nhất trước) 2. vào:  start menu -> all apps -> tìm đến foder ubiquiti unifi -> chọn mở unifi discover 3. chờ chương trình scan…

Hướng dẫn nâng cấp firmware thông qua SSH

Thực hiện Update thông qua SSH upgrade http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/version-of-ap-see-ref-table-below/firmware.bin Chú ý : Đối với USG or USG-Pro-4 ta cần phải đăng nhập và sử dụng lệnh : sudo su Việc update đòi hỏi phải trỏ về URL, controller, hay máy chủ… Update từ mạng nội bộ Để thực hiện ta cần phải đổi…

Menu