Chat Facebook
0934.666.003
0899.500.266
0938.086.846
0903.209.123

Ubiquiti – EdgeRouter – Quản lý File cấu hình

Tổng quan Người đọc sẽ học cách tạo và lưu các thay đổi cho tệp cấu hình đang hoạt động. Các bước Thông thường, bạn sử dụng   lệnh save để lưu cấu hình đang hoạt động vào đĩa (‘ config / config.boot ‘); tuy nhiên, bạn cũng có thể lưu các cấu hình hoạt động vào…

Ubiquiti – EdgeRouter – Create a Firewall Rule

To create a firewall rule, use the set or edit commands (both methods are described below). In addition, use the compare, discard, up, top, copy, and rename commands. Create a firewall rule using the full syntax: ubnt@ubnt:~$ configure [edit] ubnt@ubnt# set firewall name TEST default-action drop [edit] ubnt@ubnt# set firewall name TEST enable-default-log [edit] ubnt@ubnt# set firewall name TEST rule…

Ubiquiti – EdgeRouter – Cách cấu hình giao diện configure an interface

Overview Readers will learn how to configure a router interface. This is composed of two parts: Assign an IP address and subnet mask Enter a description Steps Use the set, compare, commit, and save commands. To configure an interface, use the set command:   ubnt@ubnt:~$ configure [edit] To view the possible completions for the eth0 address, enter set…

Menu