Chat Facebook
0934.666.003
0899.500.266
0938.086.846
0903.209.123

4. Theo dõi hoạt động của thiết bị Firewall Fortinet Fortigate

4.1. Màn hình Status    Ta login vào hệ thống, chọn “System”-“Status”. System Status : cho biết thời gian đã hoạt động của firewall, đồng hồ hiện tại của hệ thống Unit Information : cho biết tên của thiết bị ,Firmware version , FortiGuard AV  Definitions, FortiGuard Intrution Definitions ,Serial Number,Operation Mode…

Menu