Chọn MENU

Câu hỏi thường gặp về Tài khoản

Trả lời: Quý khách có thể theo dõi tình trạng đơn hàng qua Email hoặc liên hệ tới Việt Tuấn để được hỗ trợ.

Trả lời: Tất cả hóa đơn mua hàng bên phía công ty đều sẽ làm thành 2 bản. Trường hợp khách hàng báo thông tin phiếu mua hàng có sai sót chúng tôi sẽ check lại, sau đó xử lý nhanh chóng trong thời gian sớm nhất.

0903.209.123
0903.209.123