Chọn MENU

Firewall có ảnh hưởng đến tốc độ internet không?

Có, firewall có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ internet. Khi sử dụng firewall, thiết bị phải kiểm tra các gói tin dữ liệu đi qua mạng, chính vì vậy, có thể sẽ làm giảm tốc độ truy cập internet. Tuy nhiên, hiệu quả của firewall trong việc bảo vệ mạng máy tính sẽ giúp giảm thiểu rủi ro từ các tấn công bên ngoài.

Chia sẻ

Việt Tuấn

Biên tập viên nội dung tại Viettuans.vn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị mạng Networks, System, Security và tư vấn, triển khai các giải pháp CNTT.

0903.209.123
0903.209.123