Chọn MENU

Cân bằng tải có tác dụng gì?

Cân bằng tải giúp phân phối lưu lượng mạng nhằm tránh lỗi do quá tải một tài nguyên cụ thể. Từ đó giúp cải thiện hiệu suất và tính khả dụng của các ứng dụng, trang web, cơ sở dữ liệu và các tài nguyên khác.

Chia sẻ

Việt Tuấn

Biên tập viên nội dung tại Viettuans.vn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị mạng Networks, System, Security và tư vấn, triển khai các giải pháp CNTT.

0903.209.123
0903.209.123