MikroTik product news: hAP ac3

Được xây dựng dựa trên di sản hAP thành công của chúng tôi, Mikrotik hAP ac3 mới nhanh hơn và có ăng-ten bên ngoài mạnh mẽ để có vùng phủ sóng WiFi tốt nhất. So với hAP ac2, Mikrotik hAP ac3 cũng mang lại gấp đôi RAM (256MB), PoE-out trên…

Menu