Chọn MENU

Aruba AP22 có thể tạo được bao nhiêu SSID?

Bạn cũng có thể thiết lập tối đa 8 SSID, tất cả đều có Vlan khác nhau.

Chia sẻ
0903.209.123
0903.209.123