HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z

DrayTek VigorIPPBX3510

Tình trạng: Đang có hàng.

DrayTek VigorIP

Bảo hành: 24 tháng

Giá bán: Liên hệSố lượng
- 1 +
- Lượt xem: 953
0903.209.123 0934.666.003

PBX & SIP server, Load Balancing router
- 12 SIP trunk 100 máy nhánh, phân quyền cho máy nhánh
- 8 Trunk kế (option)
- Trả lời tự động đa cấp (DISA, Auto attendant), IVR
- Voice mail, tích hợp Virtual fax không cần giấy
- 20 Hunting group
- 2 WAN kết nối FTTH/ADSL, Load balancing & backup link
- 4 LAN 10/100Mbps
- VPN server với 32 VPN tunnels, Easy for Branch-to-office, Teleworker-to-Office
- USB port kết nối Mobile HDD lưu Voice mail, 3G modem, Print server
- Bandwith management and QoS Function.
- Dynamic DNS; multi-NAT; DHCP Server, DNS cache&proxy.
- Web content filter with CSM
- Internet Access Control/Retriction
- Firewall security with NAT, DoS & DDoS, DMZ, Packet Filtering, Multi Subnets,
Limit Access,ICSA Firewall Certification V4.0
- Thích hợp cho các văn phòng, trụ sở chính khoảng 50 nhân viên

Sản phẩm liên quan
 QUÀ TẶNG DrayTek Vigorswitch P2261

DrayTek Vigorswitch P2261

14.025.000 VNĐ

 QUÀ TẶNG DrayTek Vigorswitch G2260

DrayTek Vigorswitch G2260

9.840.000 VNĐ

 QUÀ TẶNG DrayTek Vigorswitch G1260

DrayTek Vigorswitch G1260

5.670.000 VNĐ

 QUÀ TẶNG DrayTek Vigorswitch P1090

DrayTek Vigorswitch P1090

3.790.000 VNĐ

 QUÀ TẶNG DrayTek Vigor3900

DrayTek Vigor3900

21.700.000 VNĐ

 QUÀ TẶNG DrayTek Vigor300B

DrayTek Vigor300B

7.200.000 VNĐ

 QUÀ TẶNG DrayTek Vigor3200

DrayTek Vigor3200

6.850.000 VNĐ

 QUÀ TẶNG DrayTek Vigor2912

DrayTek Vigor2912

2.700.000 VNĐ