Notice: Undefined index: all_brand_list in /home/viettuansv/domains/viettuans.vn/public_html/display_main/other/left_column.php on line 0 Notice: Undefined index: feature_deal_list in /home/viettuansv/domains/viettuans.vn/public_html/display_main/other/header.php on line 0 VT.hd.UNIFI.006 - CẤU HÌNH WLAN - WiFi UniFi controller

HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z
VT.hd.UNIFI.006 - CẤU HÌNH WLAN - WiFi UniFi controller
2017-08-12 15:09:25

Kết quả/Mục đích:

 • Tạo ra các SSID khác nhau về:
  • Nhóm user.
  • Nhóm SSID.
  • Quyền hạn, phạm vi truy cập, băng thông tối đa khác nhau.
 • Các nhóm SSID có thể được gán trên các AP khác nhau để đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong một mạng wifi tổng thể

Hướng dẫn liên quan:

 • hd.UNIFI.007- CẤU HÌNH WLAN

Truy cập Unifi controller -> Setting ->Wireless Networks

Quản lý WLAN Group

1: Tạo mới hoặc edit WLAN Group

2: Các WLAN trong WLAN Group Default. Lưu ý: 1 WLAN Group có thể chứa 1 hoặc nhiều WLAN, tên WLAN này mặc định được gán thành các SSID (có thể thay đổi nếu muốn).

Tạo mới WLAN trong WLAN Group

3: Đặt tên cho Tạo mới WLAN/SSID

 • 4: Các option liên quan đến WLAN: Cho phép hoặc không chuyển các gói tin broadcast trong WAN/ Sử dụng VLAN hoặc không/ Hiện SSID hay ẩn/Gán thuộc user group tương ứng (xem trong mục UNIFI - CẤU HÌNH User groups)
 • 5: Chức năng tự động chuyển chế độ chờ (tiết kiệm điện)
 • 6: Đặt lịch tự động bật tắt (theo giờ/ngày/tuần) áp dụng đối với WLAN đang cấu hình

 

Tạo mới WLAN trong WLAN Group

7: Gán WLAN GROUP cho 1 AP nào đó riêng lẻ. Lưu ý: AP đã được gán WLAN mặc định ngay khi ADOPT vào Unifi Controller.

8: Có thể gán các group wlan khác nhau trên từng band của 1 AP

9: QUEUE CHANGES để lưu cấu hình