Notice: Undefined index: all_brand_list in /home/viettuansv/domains/viettuans.vn/public_html/display_main/other/left_column.php on line 0 Notice: Undefined index: feature_deal_list in /home/viettuansv/domains/viettuans.vn/public_html/display_main/other/header.php on line 0 VT.hd.UNIFI.005 - CẤU HÌNH USER GROUPS - WiFi UniFi Controller

HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z
VT.hd.UNIFI.005 - CẤU HÌNH USER GROUPS - WiFi UniFi Controller
2017-08-12 15:13:05

Kết quả/Mục đích:

  • Tạo ra các nhóm user với các yêu cầu về:
    • Giới hạn băng thông khác nhau.
    • Phạm vi truy cập khác nhau.
    • Quyền hạn khác nhau.

Hướng dẫn liên quan:

  • UNIFI - CẤU HÌNH Wireless Networks

Truy cập Unifi controller -> Setting ->User Group

1: Nhóm user mặc định của hệ thống với băng thông không giới hạn, không xóa được chỉ có thể thay đổi tên và giới hạn băng thông

2: Nhóm user được tạo ra khi click vào nút “+CREATE NEW USER GROUP”

Tạo user group mới

3: Đặt tên cho user group

4: check vào các ô trên nếu muốn giới hạn băng thông Download/Upload và đặt giá trị max theo đơn vị Kbps, với các thao tác duyệt web thông thường khoảng 500 Kbps có thể chấp nhận được.

“SAVE” để lưu lại cấu hình.