HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z
VT.hd.UNIFI.002 – Các trạng thái của AP UniFi
2017-08-12 17:30:03

Bảng chỉ thị đèn và màu sắc trên AP UNIFI

Màu

Trạng thái

Trắng

Trạng thái mặc định của thiết bị mới, sẵn sàng thực hiện Adopt

Nháy màu trắng

Đang khởi động

Nháy màu trắng/xanh

Thiết bị đang thực hiện việc cập nhật firmware. Chú ý không thao tác hoặc tắt nguồn

Xanh

Trạng thái đã Adopt và hoạt động bình thường

Chớp nháy xanh

AP đang thực hiện đánh dấu vị trí, nếu xem trên bản đồ google map sẽ thấy icon thiết bị nháy để xác định vị trí thiết bị trên bản đồ

Nháy này xanh

Uplink down - Kiểm tra switch hoặc gateway

 

Trường hợp lỗi: không adopt được thiết bị, hay lỗi khác khi kiểm tra cấu hình và các thiết bị khác hoạt động bình thường nên thực hiện reset trên AP và adopt lại thiết bị vào hệ thống bằng cách nhấn giữ nút reset khoảng 15s như hình