Notice: Undefined index: all_brand_list in /home/viettuansv/domains/viettuans.vn/public_html/display_main/other/left_column.php on line 0 Notice: Undefined index: feature_deal_list in /home/viettuansv/domains/viettuans.vn/public_html/display_main/other/header.php on line 0 UNIFI.007 - Hướng dẫn cấu hình GUEST PORTAL cho wifi Marketing UniFi – welcome page

HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z
UNIFI.007 - Hướng dẫn cấu hình GUEST PORTAL cho wifi Marketing UniFi – welcome page
2017-08-12 15:02:41

Kết quả/Mục đích:

  • Tạo ra 1 trang chào khi khách truy cập vào mạng wifi miễn phí và open (ko đặt pass). Sau khi connect tự động redirect đến trang web bạn chỉ định.
  • Với mục đích quảng bá hình ảnh và cung cấp dịch vụ free internet cho khách hàng.
  • Để đạt hiệu quả sử dụng nên xem thêm: giới hạn băng thông, đặt lịch, giới hạn truy cập tại đây

Hướng dẫn liên quan:

  • hd.UNIFI.005 - CẤU HÌNH USER GROUPS
  • hd.UNIFI.006 - CẤU HÌNH Wireless Networks

Truy cập Unifi controller -> Setting -> Guest Control

1: check vào ô Enable Guest Portal để bật tính năng

2: Authentication: check vào ô No authentication để bỏ qua các thiết lập pass và voucher…

3: Landing Page: Check vào ô Promotional URLvà điền vào địa chỉ website bạn muốn tự động hiển thị sau khi khách hàng connect.

Tùy biến trang chào và đăng ký truy cập tại mục Portal Customization

  1. Check vào ô AngularJS để sử dụng tính năng mới của phiên bản, nhằm tạo một trang chào theo cách đơn giản nhất cho khách hàng của Unifi.
  2. Check vào ô Enable welcome textđể hiển thị dòng chào mừng -> Edit để viết lời chào -> Text position để thiết lập vị trí welcome text hiển thị.
  3. Custom logo để upload logo của bạn hiển thị lên trang chào -> các tham số customize về màu sắc, kích thước liên quan. Bạn có thể xem phần Preview để theo dõi các tùy biến vừa thực hiện.

7,8.Lựa chọn Vlan/net để áp dụng và APPLY CHANGEđể lưu lại cấu hình.

Kiểm tra kết quả

Giao diện khi yêu cầu kết nối đến SSID ‘Viettuans.vn Guest Access’ click vào nút Connect trình duyệt web hiển thị trang web: viettuans.vn như vậy là hoàn thành phần đăng ký sử dụng (xem thêm các phần cấu hình ở mục liên quan)

Cập nhật

Phiên bản 5.11:

  • Tăng khả năng tùy biến cho landing page
  • Thêm tính năng quản lý MAC của các thiết bị truy cập (gán white list, black list)