HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z
UniFi - UAP Status Meaning Definitions
2017-09-25 20:41:27

Overview


This short article describes the different statuses a UniFi Access Point might be ascribed by the UniFi Controller in the Status column, within the Devices window.

Screen_Shot_2017-05-23_at_2.28.42_PM.png 

 

DEVICE STATUS MEANING
 Connected UAP ở trạng thái kết nối, có thể phục vụ các trạm WLAN. Hiện tại, không có bản cập nhật / thay đổi nào đối với cấu hình đang được chạy trên UAP.
 Provisioning UAP đang ở trạng thái kết nối, tuy nhiên nó đang áp dụng các bản cập nhật / thay đổi đối với cấu hình, và sẽ sớm khởi động lại (tạm ngắt kết nối các trạm WLAN) và quay trở lại trực tuyến.
Restarting Sau khi nhấp vào nút Khởi động lại trong cột Hành động, thiết bị sẽ khởi động lại.
Adopting Thiết bị đang được chấp nhận thông thường.
 Heartbeat Missed Bộ điều khiển UniFi đã không nhận được trả lời ở khoảng thời gian tự động lập biểu. Điều này sẽ xuất hiện trước "Ngắt kết nối", thường sau khi mất khoảng 30-45 giây .
Disconnected  UAP được thông qua hiện đang ở trạng thái bị ngắt kết nối, nghĩa là bộ điều khiển không có kết nối với điểm truy cập (kiểm tra cáp, cài đặt mạng và thay đổi đối với cấu trúc liên kết).
Isolated UAP được thông qua không thể đến được gateway và đang đợi một UAP có dây gần đó, đã được quản lý bởi bộ điều khiển để thiết lập “wireless uplink."
Managed by Other Một UAP nằm trên cùng một mạng với bộ điều khiển, nhưng nó đã ràng buộc với một bộ điều khiển hiện có - cung cấp tên người dùng / mật khẩu cho UAP sẽ unbind UAP từ bộ điều khiển hiện tại và bắt đầu sử dụng trong bộ điều khiển hiện tại.
Upgrading UAP đang nâng cấp và không nên ngắt kết nối. Điều này nên đi kèm với đèn LED của AP nhấp nháy. (Xem những kết hợp LED khác nhau có ý nghĩa gì trong
Pending Adoption UAP đã được phát hiện bởi Controller, nhưng chưa được thông qua. Nhấp vào  nút Adopt  để làm
Connected (Wireless) The UAP is connected.
Connected (Disabled) The UAP has been disabled in the Controller. Properties > Manage Device >Disable this Device. It will be excluded from the dashboard status, and its LED and WLAN will be turned off.
Connected (100 FDX) Điều này sẽ xuất hiện khi một UAP được kết nối nhưng không ở tốc độ kết nối lý tưởng. FDX là viết tắt của Full Duplex. Nó có thể xuất hiện dưới dạng 10/100/1000, HDX hoặc FDX.
Connected (Limited) Điều này sẽ xuất hiện khi một UAP được kết nối và có thể đến được bộ điều khiển, nhưng không thể tới được gateway hoặc IP tùy chỉnh được xác định cho màn hình kết nối đường lên. Trong UAP đường xuống trạng thái này (UAP không dây) sẽ trở thành Isolated.