HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z
Khôi phục lại cài đặt gốc trên thiết bị nas synology
2015-01-29 11:42:35

Chúng tôi chia sẻ  sẽ cách khôi phục lại cài đặt gốc trên thiết bị lưu trữ dữ liệu NAS Synology về lại tình trạng như lúc mới xuất xưởng.Có 3 bước cơ bản

Bước 1: Mở DSM -> Control Panel -> Update & Restore: tại tab Restore Defaults, chọn Restore Defaults

Khôi phục lại cài đặt gốc trên thiết bị nas synology

Bước 2: Bảng thông báo dữ liệu sẽ bị xóa hoàn toàn và các cấu hình sẽ được khôi phục về mặc định -> chọn   Delete.

Khôi phục lại cài đặt gốc trên thiết bị nas synology

Bước 3: Cấu hình cài đặt DSM và các ứng dụng cho NAS lại từ đầu.