HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z
Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j
2015-01-29 17:43:57

Bước 1: Hủy bỏ các phim bảo vệ

Nếu DiskStation Synology đi kèm với một bộ phim trên các tấm bảo vệ mặt phía trước, hãy loại bỏ và loại bỏ bộ phim này. Đây là bộ phim được sử dụng để bảo vệ DiskStation trong vận chuyển; không loại bỏ bảo vệ bộ phim này có thể dẫn đến các hư hỏng DiskStation.

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Bước 2: Hard Disk Drive Thông báo

Cảnh báo: Nếu sử dụng lại đĩa cứng trong đó có dữ liệu trước đây, xin vui lòng sao lưu dữ liệu trước khi sử dụng nó trong DiskStation Synology. Các DiskStation Synology sẽ định dạng ổ đĩa cứng và nó có thể dẫn đến mất dữ liệu.

Bước 3:

Gỡ bốn ốc trên mặt sau của DiskStation Synology

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Bước 4:

Mở vỏ sau nhẹ nhàng để lộ nội thất của các DiskStation Synology

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Bước 5:

Kéo nghiêng về phía trước nắp trên, và sau đó gỡ ra

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Bước 6:

Sẽ có 4 khay ổ cứng trong DiskStation. Gỡ một khay ổ cứng và chuẩn bị để lắp đặt một ổ cứng trong khay ổ cứng

Bước 6a: Lắp đặt HDD 3.5 ”

Nếu sử dụng đĩa cứng 3,5 “, Lắp các ổ cứng trong khay với kết nối SATA của ổ cứng phải đối mặt với bên mở khay ổ đĩa cứng. Bằng cách sử dụng  vít ổ cứng 3,5″ cung cấp, 2 ốc vít mỗi bên .

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Bước 6b: Cài đặt HDD 2.5 “

Nếu sử dụng  ổ cứng 2,5 “, gắn kết bằng cách sử dụng các lỗ vít nhỏ của khay ổ cứng, với các kết nối SATA của ổ cứng phải đối mặt với bên mở khay ổ đĩa cứng. Cố định ổ đĩa bằng cách sử dụng 4 ốc vít ổ cứng 2,5 “.

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Bước 7:

Đặt khay đĩa cứng trở lại trong Disk Station, và lặp lại quá trình này cho mỗi đĩa cứng được cài đặt trong Disk Station.

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Bước 8:

Cố định khay đĩa cứng bằng cách sử dụng các ốc khay đĩa cứng được cung cấp.

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Bước 9:

Xin vui lòng tham khảo các hình ảnh bản đồ bo mạch chủ và các vị trí ổ đĩa cứng. Các ổ đĩa cứng trong các khay đầu trang là 1, trong khi ổ cứng gần dưới cùng (gần bo mạch chủ) là 4

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Bước 10:

Đóng nắp phía trên DiskStation Synology lại.

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Bước 11:

Xem Bên trong

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Xem Bên ngoài

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j

Bước 12:

Đóng bảng phía sau lại, và cố định bằng các ốc ban đầu trên DiskStation.

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS410j