HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z
Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS210j
2015-01-29 13:51:08

Bài viết hướng dẫn  nhằm giúp các bạn nắm rõ cách thức lắp đặt phần cứng của sản phẩm thiết bị lưu trữ nas synology DS210j

Bước 1: Hủy bỏ các phim bảo vệ

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS210j

Nếu DiskStation Synology đi kèm với một bộ phim trên các tấm bảo vệ mặt phía trước, hãy loại bỏ và loại bỏ bộ phim này. Đây là bộ phim được sử dụng để bảo vệ DiskStation trong vận chuyển; không loại bỏ bảo vệ bộ phim này có thể dẫn đến các hư hỏng DiskStation.

Bước 2: Hard Disk Drive

Cảnh báo: Nếu sử dụng lại đĩa cứng trong đó có dữ liệu trước đây, xin vui lòng sao lưu dữ liệu trước khi sử dụng nó trong DiskStation Synology. Các DiskStation Synology sẽ định dạng ổ đĩa cứng và nó có thể dẫn đến mất dữ liệu.

Bước 3:

Đặt DiskStation xuống bàn, với bảng điều khiển phía sau. Quạt nên ở phía bên trái.

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS210j

Bước 4:

Nhấn và trượt, vỏ hộp sẽ di chuyển khoảng 15mm trước khi dừng.

Tháo vỏ bằng cách kéo lên

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS210j

Bước 5a: Lắp đặt ổ cứng 3.5 ”

Đưa HDD vào khoang ổ đĩa cứng và đẩy nó cho đến khi nó được kết nối với đầu nối SATA. Cố định đĩa cứng với bốn ốc vít ổ cứng được cung cấp.

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS210j

Bước 5b: Lắp đặt ổ cứng 2.5 ”

Nếu sử dụng ổ cứng 2,5 “, đặt ổ cứng trong Holder đĩa cứng 2,5″,  Loại 2,5″ và cố định bằng ba ốc vít. Đẩy ổ đĩa cứng 2,5″ vào khoang ổ cứng, và đẩy cho đến khi nó được kết nối với cổng SATA. Bảo vệ Holder ổ cứng với 2 ốc ổ cứng cung cấp.

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS210j

Bước 5c:

Lặp lại một trong hai 5A Bước hoặc 5B để cài đặt các ổ đĩa thứ hai.

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS210j

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS210j

Bước 6:

Đóng nắp trở lại vị trí của nó

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS210j

Bước 7:

Cố định vỏ hộp bằng ốc vít

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng trên Nas Synology DS210j