HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z
Hướng dẫn cách cài đặt thiết lập ACL trên NAS Synology
2015-01-31 10:27:04

Trước khi đi thiết lập ACL ta đi Tìm hiểu về ACL (Access Control List) là gì?

ACL là một khái niệm bảo mật, nơi một danh sách các người dùng cá nhân hoặc nhóm có thể có quyền truy đến một tập tin. Ví dụ như đối với những hình ảnh tổng quan sau, nơi mà các kế toán có thể có quyền ghi vào để cập nhật các tập tin. Người quản lý bán hàng có thể xem lại các tập tin, và những người dùng khác bị từ chối truy cập. ACL trên ổ cứng mạng Synology DiskStation có thể được sử dụng ở cấp độ tập tin, cung cấp độ bảo mật nhiều hơn, do đó cho phép người dùng có quyền truy cập các tập tin bảo mật khác nhau.

Hướng dẫn cách thiết lập ACL trên Nas synology

Các bước tiến hành thiết lập ACL của tập tin trên nas Synology Diskstation.

Chú ý: Bài viết trên sử dụng thiết bị lưu trữ Synology DiskStation Server phiên bản DSM3.0-1285, và Windows 2008 Manager, ACL có thể được sử dụng trong môi trường ADS, hoặc thông qua Tài khoản Người dùng trên nas Synology.

Bước 1: 

  • Hãy đảm bảo rằng có dữ liệu trên DiskStation nơi sử dụng ACL
  • Từ Windows Explorer, nhấp chuột phải vào mục lựa chọn để có ACL Permissions
  • Nhấp chuột vào Properties

Hướng dẫn cách thiết lập ACL trên Nas synology

Bước 2:

Nhấp chuột vào Edit

Hướng dẫn cách thiết lập ACL trên Nas synology

Bước 3:

Nhấn chuột vào Add

Hướng dẫn cách thiết lập ACL trên Nas synology

Bước 4:

From this location: Trong ví dụ này, NAS Synology tham gia vào một mạng lưới ADS, do đó, Tài khoản User/Group sẽ đến từ ADS. Nếu DiskStation đã không tham gia vào một mạng ADS, địa điểm sẽ phản ánh tên của Synology DiskStation hoặc địa chỉ IP, nơi mà có tài khoản User/Group trên Synology DiskStation chính

Object Names: Hãy nhập danh sách User /Group mà ACL sẽ được thực thi

Advanced: tùy chọn - các chức năng này rất hữu ích cho việc tìm kiếm / nhập  nhiều tài khoản.

Hướng dẫn cách thiết lập ACL trên Nas synology

Bước 5:

Hãy chắc chắn rằng người dùng đã được lựa chọn

Điều chỉnh các điều khoản cho người dùng này để tiến hành các hành động cụ thể cho các tập tin

Áp dụng các quyền

Hướng dẫn cách thiết lập ACL trên Nas synology

Bước 6:

Nhấn chuột vào ACL đồng ý quá trình cài đặt.