HOTLINE: 0934.666.003 – 0903.209.123

z
EdgeRouter - Các gói được xử lý bởi EdgeRouter như thế nào?
2017-09-25 08:12:34

Câu trả lời

Đường dẫn của các gói dữ liệu phụ thuộc vào từng cấu hình EdgeRouter riêng lẻ (ví dụ tường lửa).

Thứ tự các tính năng trong EdgeOS thông qua đó các gói tin có thể vượt qua.